Lesings

Hierdie bladsy noem ’n verskeidenheid voorleggings, ongepubliseerde artikels en ander praatjies wat ek gelewer het.

Ongepubliseerde kongresartikels

  1. Evaluasie van skoner vertaalgeheues. Studentesimposium van die Akademie. SAAWK, Pretoria.
  1. Re-evaluation of multilingual terminology. DEASA and NADEOSA Open learning conference. UNISA.
  1. The multiple roles of Wikipedia as transformative multilingual knowledge resource (met L Pretorius en N Nomdebevana). CLASA 2017 gesamentlike kongres van die taalverenigings van Suidelike Afrika, Rhodes Universiteit, Grahamstad.
  1. Higher education institutions in SA and their presence on the web. National conference on multilingualism in higher education, UNISA.
  1. Machine translation at Unisa (met GJ Kotzé en L Dugast). National conference on multilingualism in higher education, UNISA.
  1. Building language resources from institutional content in Higher Education (met L Pretorius, GJ Kotzé en L Dugast). National conference on multilingualism in higher education, UNISA.
  1. Verbeurde geleenthede in vertaalgeheuepassing. Studentesimposium van die Akademie – 1ste prys. UNISA.
  1. Social localisation for the rest of us. LRC conference, Limerick, Ierland.
  1. XLIFF from a volunteer’s point of view. XLIFF Symposium, Limerick, Ierland.
  1. Will Translators Use Your Dictionary? (met RD Bailey) Afrilex, UWK.
  1. Die kolomaftrekkingsmetode vir die handelsreisigerprobleem. Studentesimposium van die Akademie – 2de prys. Stellenbosch.

Ander voorleggings en praatjies

  1. Optimising full-text queries in the amaGama translation memory server. (opsomming) Postgres-kongres Suid-Afrika 2019. Johannesburg.
  1. The Academy of African Languages and Science: Strengthening languages at Unisa through research and development in language technology. Seminaar van Departement Toegepaste Taalkunde, UNISA.
  1. Rekenaars en veeltaligheid. Spreker by 2017 se afsluitingsfunksie van die SAAWK se werkgemeenskap Pretoria.
  1. Typing South African languages correctly. AALS-werkswinkel. UNISA.
  1. Fingerprinting. Galois-bevryding mini-onkonferensie oor inligtingsekuriteit. UNISA.
  1. Wikipedia for/by language practitioners. UNISA-taaldienste.
  1. Structuring unstructured terminology data. AALS-simposium. UNISA.
  1. Uitgenooi na die Centre for Next Generation Localisation by die Universiteit van Limerick (Ierland) as deel van hul “Special Speakers”-reeks.
  1. Paneellid vir “Minimal and modular XLIFF” – Moderator: Christian Lieske by die XLIFF-simposium. Ierland.
  1. Sagtewaredemonstrasie by die Afrilex-kongres. UWK.
  1. Uitgenooide spreker by die openingskongres van AGIS (Action week for Global Information Sharing). Ierland.
  1. XML Translation. ’n Praatjie oor ODF en XLIFF by die Departement van wetenskap en tegnologie se werkswinkel XML in die regering. Pretoria.
 • Velerlei voorleggings by geleenthede van die Mozilla-stigting oor lokaliseringsagteware en -prosesse vir hul produkte soos Firefox.
 • Velerlei verskynings op radio en TV oor sagtewarelokaliseringswerk in Suid-Afrika en elders.
 • ’n Reeks interaktiewe praatjies by die werk oor Python. Dit is daarop gemik om junior en senior Python-programmeerders se insig en vaardighede in Python te verbeter.