Kwalifikasies

Ph.D. Rekenaarwetenskap

In 2018 gradueer ek aan UNISA met ’n PhD in rekenaarwetenskap. Die titel van my proefskrif is “Skoner en kleiner vertaalgeheues”. Hierdie navorsing was my manier om by te dra tot die ekosisteem van vertaalgereedskap (waarvan ek ook ’n ontwikkelaar en gebruiker is).

Eerstens het ek die stand van vertaalgeheue-evaluasie ondersoek en besef dat sekere metodologiese probleme eers opgelos moet word voordat ek ’n konkrete bydrae kan maak. Evaluasie is immers baie belangrik in die veld van natuurliketaalverwerking. Ek het statistiese regressie gebruik om vir my voorgestelde evaluasiemetode te motiveer. Die praktiese bydrae van die werk is my masjieneermetode om vertaalgeheues skoon te maak van foutiewe inskrywings. Ek wys die waarde wat dit bring by vertaalgeheuestelsels, maar ook in neurale masjienvertaalstelsels.

My studieleiers was prof. Laurette Pretorius en dr. Paul Buitelaar.

M.Sc. Rekenaarwetenskap

Ek verkry my meestersgraad cum laude [1] in 2004 met ’n skripsie oor die parallelisering van ’n oplossing van twee diskrete optimeringsprobleme. Die titel is “The column subtraction method for the traveling salesman problem”. Alhoewel hierdie graad deur die Universiteit van Johannesburg toegeken is, was ek snaaks genoeg nooit daar ingeskryf nie, maar slegs by die RAU! (Die naam het verander in die tyd tussen indiening en graduering.)

My studieleier was prof. THC Smith.

B.Sc. (Honneurs) Rekenaarwetenskap

Ek verwerf my honneursgraad [1] cum laude in 2002 by die Randse Afrikaanse Universiteit (RAU, nou bekend as die Universiteit van Johannesburg). Die graad het verskeie semesterkursusse ingesluit, insluitend ’n semesterlange projek.

Sommige van my keusevakke het die volgende gedek: inligtingsekerheid, netwerke, forensika, vertalerkonstruksie, optimering, intydse 3D-grafika, en parallelle programmering. Die ander vereistes van die graad was ’n projek en ’n kursus oor die etiese, regs- en ouditaspekte van inligtingstegnologie. Vir my projek het ek ’n stelsel vir die bespeuring van plagiaat in die voorgraadse programmeringsopdragte geïmplementeer.

B.Sc. Inligtingstegnologie

My baccalaureusgraad [1] met rekenaarwetenskap en informatika as hoofvakke was ’n driejaargraad soos wat algemeen is in Suid-Afrika. Ek het verder ook toegepaste wiskunde op derdejaarsvlak voltooi. Ek het cum laude gegradueer in 2001 by die Randse Afrikaanse Universiteit (RAU, nou bekend as die Universiteit van Johannesburg).

[1] Enkele notas oor Suid-Afrikaanse universiteite: ’n Bacccalaureusgraad is gewoonlik drie jaar se kursuswerk. In hierdie gevalle word die vierde jaar as ’n aparte graad geag. Die toekenning van ’n graad cum laude (met lof/onderskeiding) is die enigste en hoogste eerbewys wat moontlik is. ’n PhD word slegs toegeken of nie toegeken nie — geen eerbewys soos cum laude word ooit toegeken nie.